Ajudar a portar la creu [a algú] (Compartir les penes, els treballs, etc. d'algú)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ayudar a llevar la cruz [a alguien] (Compartir las penas, los trabajos, etc. De alguien)