Això no se sap mai (Per a indicar la incertesa d'un fet)

Temes associats al refrany: saber, maneres de dirTraducción al castellano (google): No se sabe (Para indicar la incertidumbre de un hecho)