Això està tan clar que fins un cego ho veu (Ser una cosa molt clara, evident)

Temes associats al refrany: maneres de dir, personesTraducción al castellano (google): Esto está tan claro que hasta un ciego lo ve (Ser una cosa muy clara, evidente)