Això està més brut que reixa de confessor (Molt brut)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Esto está más sucio que reja de confesor (Muy bruto)