Això és mel. (Expressió que demostra quan una per- sona passa molt de gust d’una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Esto es miel. (Expresión que demuestra cuando una persona pasa mucho gusto de algo)