Això és de Caixó (Ser costum)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Esto es de cajón (Ser costumbre)