Aixina jugant ve (Expressió que s'utilitza per a corroborar o refermar el que s'acaba de dir o d'escoltar)

Temes associats al refrany: joc, maneres de dir