Així i aixà (D'una manera o altra.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Así y asá (De una manera u otra.)