Això sí que no! (Exclamació de sentit denegatori i que s'usa per a posar de manifest que no estem disposats a fer una cosa determinada)

Temes associats al refrany: maneres de dir