Aire, carboner! (Expressió usada per incitar a la gent a fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: gent, oficis, maneres de dirTraducción al castellano (google): Aire, carbonero! (Expresión usada para incitar a la gente a hacer algo)