Aiguardent i vi, borratxo fi (Qui és habitual de l’alcohol és alcohòlic)

Temes associats al refrany: beure, vinya