Aigualir-li la festa (Torbar-li desagradablement qualsevol circumstància. Fer que s’acabi malament una situació. Acabar com el rosari de l'aurora, espatllar la festa, fotre –o tirar- la festa enlaire, aixafar la guitarra, trencar les oracions)

Temes associats al refrany: festa, maneres de dirTraducción al castellano (google): Aguarle la fiesta (turba-le desagradablemente cualquier circunstancia)