Aigua vaig esperar i tard vaig sembrar; sap Déu què colliré! (La sembra primerenca caldrà fer-la encara que no plogui, si el terreny està ben preparat, al arribar les pluges tindrem una bona germinació)

Temes associats al refrany: aigua, camp, déuTraducción al castellano (google): Agua esperé y tarde sembré; sabe Dios que cogeré!