Aigua vaig esperar i tard vaig sembrar; sap Déu què colliré!

Temes associats al refrany: déu, aigua, campTraducción al castellano (google): Agua esperé y tarde sembré; sabe Dios que cogeré!