Aigua de primavera, si no és torrencial, ompli la panera (La pluja moderada alimenta el blat i altres cultius)

Temes associats al refrany: oratge, plantes, estacions, camp, aigua