Aigua de primavera, si no és torrencial, ompli la panera (La pluja moderada alimenta el blat i altres cultius)

Temes associats al refrany: estacions, camp, oratge, aigua, plantes