Aigua de gener, sempre fa bé (Les pluges del gener assaonen els bancals tot fent-los productius. I, a més, alimenten les fonts)

Temes associats al refrany: oratge, be, mesos, aigua