Aigua al migdia, aigua per tot el dia (Encara que només ploga unes hores, això és suficient per a estropellar el dia sencer)

Temes associats al refrany: aigua, oratgeTraducción al castellano (google): Agua al mediodía, agua para todo el día