Aigua al febrer, bona pel sementer. (Si plou en aquest mes, la collita serà bona )

Temes associats al refrany: mesos, oratge, camp, bona, aiguaTraducción al castellano (google): Agua en febrero, buena por sembrado. (Si llueve en este mes, la cosecha será buena)