Ai mare! (Expressió usada per a manifestar sorpresa, enuig, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir