Ai festa! (Exclamació de satisfacció, d'alegria.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, alegria