Ai, cabàs! (Ja és massa, això!)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ay, capazo! (Ya es demasiado, eso!)