Aguarda! [o ¡Mira!, o ¡caram!] (Interjeccions que indiquen sorpresa per alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Aguarda! [O ¡Mira!, O ¡caramba!] (Interjecciones que indican sorpresa por algo)