Aguantar-se per un fil [o per un pèl] (Tindre poca estabilitat, poca seguretat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Aguantarse por un hilo [o por un pelo] (Tener poca estabilidad, poca seguridad)