Aguantar la porra (Suportar amb paciència situacions desagradables)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Aguantar la porra (Soportar con paciencia situaciones desagradables)