Agarrar-se [o pujar] a una paret llisa (Ser molt llest, saber-se desfer de grans dificultats)

Temes associats al refrany: maneres de dir, saberTraducción al castellano (google): Agarrarse [o subir] a una pared lisa (Ser muy listo, saberse deshacer de grandes dificultades)