Agarrar [o prendre] color (Perdre la pal·lidesa, especialment adquirir la fruita el color de la maduresa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, colors, plantesTraducción al castellano (google): Agarrar [o tomar] color (Perder la palidez, especialmente adquirir la fruta el color de la madurez)