Agafar en les mans en la pasta (Agafar-lo infraganti, sorprendre'l mentres comet una malifeta)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma