Agafar aigües (Allunyar-se de terra una embarcació, a fi que, amb vent contrari, se pugui fer un bon bord de terra, cenyint ferm)

Temes associats al refrany: mar, maneres de dir