Afortunats els fills que tenen els pares a l'infern (Els progenitors que han servit de mal exemple als fills i no s’han ocupat gens d’ells els són més útils morts que vius)

Temes associats al refrany: parentiu