Afluixar-se_li les femelles (Perdre enteresa o força)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Aflojarse se_li las hembras (Perder entereza o fuerza)