Adormir-se [aturar-se, estacionar-se estancar-se] sobre els llorers (Deixar de treballar després d'un èxit )

Temes associats al refrany: treball, dormir, maneres de dirTraducción al castellano (google): Dormirse [detenerse, estacionarse estancarse] en los laureles (Dejar de trabajar después de un éxito)