Adorar el sant per la peanya (Vol dir que convé fer la bona a una persona menys important per tal de conquistar-se la voluntat d'una altra de més important)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Adorar al santo por la peana (Quiere decir que conviene hacer la buena a una persona menos importante para conquistarse la voluntad de otra más importante)