Acatxar les orelles (Adoptar una actitud de submissió)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma