Acabar com el rosari de l'aurora (Acabar malament, amb baralles, amb ruïnes, amb fracàs, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Acabar como el rosario de la aurora (Acabar mal, con peleas, con ruinas, con fracaso, etc.)