Acabar com el ball de Torrent (Acabar a garrotades, acabar malament una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Acabar como el baile de Torrent (Acabar a palos, acabar mal algo)