Abocar-li la pastera damunt (Donar una reprimenda)

Temes associats al refrany: maneres de dir