Abocar la pastera (Dir tot allò que per prudència convenia callar)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dir