Abans són les dents que els parents (Es diu per justificar que és més important la supervivència personal que el més íntim dels parents. Es diu com a autojustificació quan u té assumptes importants a atendre que fan que tota la resta siga secundària)

Temes associats al refrany: parentiu, cos huma