Abans perdre un amo que un bon costum (Els hàbits de cada u són difícils de canviar)

Temes associats al refrany: persones, bona