Abans es canvia un muntanya que un mal geni (Es diu perquè generalment el geni d'una persona no varia fins a la mort)

Temes associats al refrany: gent