Abans de prendre un determini, dorm i descansa (Convé pensar bé les coses abans de prendre una decisió)

Temes associats al refrany: dormir