Abans de prendre casa per habitatge, mira bé el veïnatge (Ens recorda que una bona casa la fan els bons veïns i que, per tant, abans d’establir-nos en un lloc que no coneixem, és important saber quin veïnatge hi trobarem)

Temes associats al refrany: persones, casa