Abans de gaire (Dins poc temps)

Temes associats al refrany: maneres de dir