Abans de fer bondats mira a qui li les fas

Temes associats al refrany: bonaTraducción al castellano (google): Antes de hacer bondades mira a quién se las haces