Abans de deixar herència a nebot, beu-t’ho en vi tot

Temes associats al refrany: vinya, parentiu, beureTraducción al castellano (google): Antes de dejar herencia a sobrino, bebe-te en vino todo