Abans de casar, molt ho has de pensar (Convé meditar bé els actes abans de fer-los per a no resultar perjudicat ni perjudicar a ningú durant la resta de la vida)

Temes associats al refrany: persones, amor