Abans de (En un lloc anterior)

Temes associats al refrany: maneres de dir