Abans d'esmorzar, mil passos has de donar (Convé fer algun tipus d’activitat per tal d’obrir l’apetit)

Temes associats al refrany: donar, menjar