Abaixar el cap (Cedir a la voluntat o al parer d'un altre, obeir sense replicar, resignar-se a una falsedat)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Bajar la cabeza (Ceder a la voluntad o el juicio de otro, obedecer sin replicar, resignarse a una falsedad)