A voltes no ixen les coses com u vol (Resignar-se per les coses no ixen com s'esperaven)

Temes associats al refrany: maneres de dir