A veus plenes (Amb coneixement de tothom)

Temes associats al refrany: maneres de dir